Posty

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego w kościołach poświęconych, których data poświęcenia jest nieznana

Obraz
R: Jak miłe przybytki

Kościół to nie tylko dom
Boże obdarz Kościół Twój Chryste łaskawy, Władco
Chryste, potężny władco
Chrystus wodzem z psalmem Boga naszego
Bóg nad swym ludem
Głoś imię Pana Hymn parafii (pieśń o patronie parafii)
Pd: Boże lud Twój i Z rąk kapłańskich (dwie zwrotki)
Na stopniach Twego upadamy i U stóp świętych Ołtarzów Idźcie na cały świat Com przyrzekł Bogu Ludu kapłański
K: Ubi caritas
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Kiedy razem się schodzimy
Jeden chleb
Złącz Panie Panie, pragnienia ludzkich serc Panie, dobry jak chleb Pan siebie jako pokarm życia Pan wieczernik przygotował
Jeden chleb
Zróbcie mu miejsce
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz Te Deum
Ciebie Boże wielbimy
Radośnie Panu hymn śpiewajmy Dzięki, o PanieCzego, chcesz od nas PanieNajwyższemu Panu chwała Najwyższemu Panu chwała, Alleluja Uwielbiaj duszo moja Z: Chwała ci, Kościele
Weź w swą opiekę Jasnogórska Matko Kościoła My chcemy Boga  Matko Kościoła wiarę daj nam (bp. Zawitkowski) Hymn parafii (pieśń o patronie parafii) Króluj nam Chryste
N…

XXX Niedziela Zwykła, A, w kościele katedralnym i kościołach nie poświęconych (pobłogosławionych) i w kościołach poświęconych (dedykowanych, dawniej zwanych konsekrowanymi), których data poświęcenia jest znana

Obraz
R: Jezu, ma radości (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu, Ty każesz się weselić (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Ty Przedwieczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźcie przed naszym Panem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Miłujmy się wzajemnie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Miłuję Pana (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
K: Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6)
Kantyk św. Pawła (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Karmisz Panie (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 20 (19), 6)
Sławcie usta ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ef 5, 2)
Przyjmij, Ojcze tę o…

XXIX Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Panie umocnij wiarę naszą (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Oculi Domini (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 33 (32), 18-19)
Sławcie usta Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
Pan siebie jako pokarm życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
Sław języku (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
Panie dobry jak chleb (wszystkie zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
Witam Cię, witam (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
O Boże dzięki Ci składamy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
Hymn etiopski (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45)
U: Cały …

Dziennik budowy organów 4. 10. 2017 AD

Obraz

XXVIII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Ewangelii, Psalmu responsoryjnego i I czytania) lub
O Panie Tyś moim pasterzem (w nawiązaniu do Ewangelii, Psalmu responsoryjnego) lub
Pd: Z rąk kapłańskich (z Boże lud Twój)
Bóg nad swym ludem zmiłował się
K: Chrystus Pan karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 11)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Antyfony na komunię 1 J 3, 2)
O Panie Tyś moim pasterzem (w nawiązaniu do Ewangelii, Psalmu responsoryjnego) lub
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Ewangelii, Psalmu responsoryjnego i I czytania) lub
U: Dziękczynne pieśni
Najwyższemu Panu chwała (z Boże lud Twój)
Z: Dowolna pieśń do Matki Bożej (w miesiącu październiku szczególnie ku czci Matki Bożej Różańcowej)

XXVII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, kocham Cię (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pana wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nim czas się począł (Hymn brewiarzowy) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Jeden Chleb (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Idźcie na cały świat (2 zwr z J 15,16) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Ludu Kapłański (1,7) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Naucz nas, Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Lm 3, 25)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Lm 3, 25)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Lm 3, 25)
Jezusa ukrytego (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Lm 3, 25)
Jeden chleb (w…