Posty

II Niedziela Wielkiego Postu, B,

Obraz
R: Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Bądź mi litościw (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Boże jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)
Błogosławiony, komu odpuszczone są winy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Wstanę i pójdę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)
Boże mój, spragniony jestem Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Pieśni mówiące o Bożym Miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Por. Ps 25(24), 6. 2. 22)
Pieśni mówiące o szukaniu przez człowieka Stwórcy, Który mu ukazuje swoje oblicze (w nawiązaniu do Antyfony na wejście Ps 27 (26), 8-9)  Pójdź do Jezusa
Pd: Boże litościwy
Pokładam w Panu ufność mą
Bóg nad swy…

Katedry św. Piotra, Apostoła

Obraz

Dziennik budowy organów - 14 lutego 2018 AD - abstrakty i wałki

Obraz

Godzinki o MB Bolesnej, Droga Krzyżowa, Modlitwa ks. Antoniewicza SJ - śpiewane

Obraz
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Zachęcam do "umuzycznienia" rozważań Drogi Krzyżowej: Droga Krzyżowa - śpiewana

Ciekawe są także Godzinki do MB Bolesnej: Godzinki

Modlitwa ks. Karola Antoniewicza SJ - myślę, że ciekawa propozycja na Wielki Post (nabożeństwa):

I Niedziela Wielkiego Postu, B,

Obraz
R: Litania do Wszystkich Świętych *
Dałeś nam przykład o Jezu**
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Ewangelii) /lub/
Boże lud Twój
Pokładam w Panu ufność swą
Boże litościwy
Pd: Bądź mi litościw
Przez chrztu świętego (w nawiązaniu do II czytania)
Błogosławieni, którzy zanurzyli się w wodzie (w nawiązaniu do II czytania)
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź Oto święte Ciało Pana
Witam Cię, witam
Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 4, 4)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Por. Ps 91(90), 4)
Pieśni do Bożej Opatrzności (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Por. Ps 91(90), 4)
U: Upadnij na kolana
Cisza
Z: Bliskie jest królestwo Boże /lub/
Pieśń pasyjna
Pieśń do Matki Bożej
Któryś za nas cierpiał rany

Pieśni Pasyjne w I części Wielkiego Postu proponuję grać na zakończenie Mszy Świętej.
Moim skromnym zdaniem, wiele pieśni o Krzyżu nie ma charakteru pasyjnego. Są raczej skoncentrowane na sensie krzyża w życiu człowieka. Dlat…

Środa Popielcowa

Obraz
(Uwaga: nie ma aktu skruchy ani śpiewu Gloria)
R: Boże litościwy, zmiłuj się
Misereris omnum, Domine + Ps 56, 2
O człowiecze, wspomnij sobie (1-8)
Bądź mi litościw
Posypanie głów popiołem (po homilii): Attende, Domine
Immutemur habitu in cinere
Impetum fecerunt unanimes
Posypmy głowy popiołem
Przed oczy Twoje, Panie
Parce, Domine, parce populo
Bliskie jest Królestwo Boże
Święty Boże - suplikacja
Pd: Bliskie jest Królestwo Boże
Exaltabe te, Domine + Ps 29, 2. 3
Parce, Domine, parce populo
Pokładam w Panu ufność mą
Wstanę i pójdę
Ofiarę kapłan zanosi i o miłosierdzie prosi (na melodię "Jezu Chryste Panie miły)
K: Qui meditabitur in lede Domini + Ps 1, 1-6
Wydawajcie owoce godne nawrócenia
Witam Cię, witam
U drzwi Twoich
U: Dzięki, o Boże Ojcze
Pieśń wdzięczności śpiewaj
lub milczenie
Z: Miłosierdziem Twoim, Panie
Przepuść, Panie, przepuść
Któryś za nas
Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte
Duszo Chrystusowa
Z tej biednej Ziemi

VI Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Za rękę weź mnie Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże mocny, Boże cudów (w nawiązaniu do Liturgii słowa (1zw) i w nawiązaniu do Antyfony na wejście (2 zw))
Do Ciebie wznoszę serce me (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pan nie opuszcza nigdy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Podnieście wzrok ku górom (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Boże mocny (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pójdź do Je…