Posty

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla WszechświataA,B,C

Obraz
R: Ciebie Chryste wyznajemy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych) lub
Synu Jedyny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Królu wieczności i czasu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych)
Chrystus Wodzem + Psalm 117 (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Chrystus Wodzem 3x (w nawiązaniu do tajemnicy dnia) lub
Godzien jesteś (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Na Twojej Chryste (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Narodów Zbawco (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
O Chryste Królu (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Idziesz przez wieki (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Dignus est Agnus + Ps 71, 2  (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie na niebieskim tronie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwała Tobie, Jezu, Królu nasz i Panie (w nawiązaniu do tajemnicy dnia)
Pan, mój …

XXXIII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do II czytania i Ewangelii)
Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Kolekty)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
W dobroci swej powiedział Pan
Stwórco chleba, stwórco wina
K: Być bliżej Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 73 (72), 28)
Być blisko Ciebie chcę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 73 (72), 28)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 73 (72), 28)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Pieśni eucharystyczne
Jeden chleb (w nawiązaniu do wersetu Alleluja)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Dzięki o Panie
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii)
Ubi caritas (L.U.) (w n…

XXXII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Boże mocny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą dusza pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) 
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Czuwajcie i bądźcie gotowi (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Boże, mój Boże szukam Ciebie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Kto się w opiekę
Bóg nad swym ludem  
K: O Panie Tyś moim (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2) 
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Ludu kapłański (9) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Pan, mój Wódz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2)
Jam jest Pasterz Dobry (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2) 
Ego sum pastor bonus + Ps 22, 1-6 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 1-2…

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Obraz
R: Boże, obdarz Kościół TwójKościół to nie tylko dom /lubChwała Ci KościelePd: Jak miłe przybytki nam dał
Ciebie całą duszą pragnę
Kościół to nie tylko dom /lub
Przez chrztu świętego (w nawiązaniu do I czytania)
Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do I czytania)
K: Usłysz, Jezu, prośby moje (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Panie dobry jak chleb
Dowolna pieśń eucharystyczna
U: Czego chcesz od nas Panie
Nieście chwałę, mocarze
Dziękujemy Ci Ojcze nasz (7-8)
Dzięki, o Boże Ojcze
Dzięki, o Panie
Z: Weź w swą opiekę
Dowolna pieśń do Matki Bożej
Pieśń do patrona Bazyliki na Lateranie

Wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych (I, II i III Msza)

Obraz

Uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Obraz

XXXI Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Szczęśliwy, kogo Opatrzność (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zostań z nami Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Ojcze z niebios Wszystko, co żyje niech śpiewa z radością (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
Ja jestem chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
Chleb niebiański (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 57)
U: Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Upadnij na kolana
Alleluja, Zbawienie, Chwała i Moc
Z: Dowolna pieśń do NMP