Posty

IX Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd:Panie, umocnij wiarę naszą
Idźcie na cały świat
Boże zmiłuj się nad nami
O Panie poślij nas
K:Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Jezu, Tyś Drogą (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 11, 23. 24)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 17 (16), 6)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 17 (16), 6)   
U:Cały świat, niech śpiewa tę pieśń 
Chwalcie Pana wszyscy
Laudate omnes gentes 
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Dziękczynne pieśni 
Z:Dowolna pieśń do NMP
Dowolna Pieśń do NSPJ

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, A,B,C, "Boże Ciało"

Obraz
R: Sław języku tajemnicę
Karmisz, Panie, nas swym ciałem
Zróbcie  Mu miejsce
Sławcie usta Ciało Pana
Cibavit eos ex adipe frumenti + Ps 80, 2-3. 11
Po II czytaniu można wykonać sekwencję "Chwal Syjonie" - w nowym wydaniu Lekcjonarza jest podane polskie tłumaczenie.
Pd: Jeden chleb
Pomiędzy lud swój
Z rąk kapłańskich
Jam jest Chlebem żywym
Pan zstąpił z Nieba
Panie, pragnienia ludzkich serc
Kłaniam się Tobie (3)
Portas caeli aperuit Dominus + Ps 77, 1 + Mt 13, 35 Sanctificavit Moyses altare Domino
Chwalmy niewysłowiony  
Rzućmy się wszyscy społem
K: Panie dobry jak chleb
Chwal Syjonie
Lauda Sion
Pan siebie, jako pokarm życia
Pan Wieczernik przygotował
Panie, dobry jak Chleb
O Panie, Ty nam dajesz
Zbliżam się w pokorze
Witam Cię witam
O święta uczto 
Jezusa ukrytego 
Pan zstąpił z nieba
Zróbcie Mu miejsce
Qui manducat carnem meam + Ps 118, 1-2. 11. 49-50. 72. 103. 105. 162
U: Te Deum
Upadnij na kolana
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Z: Boże, coś Polskę
Chrystus Wodzem
Chwała i dz…

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Obraz
R: Nierozdzielna Trójco święta (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Światłości Wieczna (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Już słońce schodzi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie wzywamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Po całym świecie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Boże w Trójcy niepojęty (hymn z Nieszporów Uroczystości Trójcy Świętej) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Nierozdzielna Trójco Święta (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Benedicta sit sancta Trinitas + Ps 8, 2 (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Pd: Trójca, Bóg Ojciec (1-2) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Jeden w naturze (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
Idźcie na cały świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Benedictus sit Deus Pater + Dn 3, 55-57 (w nawiązaniu do modlitw mszalnych, Liturgii słowa, tajemnicy dnia)
K: Duch Pański napełnił (1-2, 5) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)…

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego) Jest to nowe święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 2013 r. dla Kościoła w Polsce. Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Obraz
R: Ludu Kapłański (zw. 4, 5)
Pd: Chrystus, Chrystus
K: Kłaniam się Tobie
Jeden chleb
Jezusa ukrytego
Sław, języku, pełną chwały
Jam jest chleb życia
Panie, zostań z nami
Witam Cię, witam
U: Rzekł Pan do pana mego
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Z: Kapłanem Jezus Chrystus jest
Chrystus Wodzem

NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego)

Obraz
R: Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty
Pd: Królowej Anielskiej
Maryjo, ja Twe dziecię
Pełna świętości
Mesjasz przyszedł na świat (2-4) - (w nawiązaniu do Ewangelii J 2, 1-11)
Maryjo z dnia Zwiastowania (12-13) - (w nawiązaniu do Ewangelii J 19, 25-27)
Sławna Matko Zbawiciela (1-3) - (w nawiązaniu do Ewangelii Łk 1, 26-38)
K: Bądźże pozdrowiona
Daj mi, Jezusa Pan zstąpił z nieba
Chrystus Pan karmi nas (wówczas nie ma Pieśni Maryi na uwielbienie)
U: Uwielbiaj duszo moja
Wielbij duszo moja, Pana
Wielbi dusza moja Pana
Magnificat (różne wersje)
Z: Cześć Maryi
My chcemy Boga
Tysiąc razy pozdrawiamy
Bogarodzico, przeczysta Panno
Serdeczna Matko (1, 9)

Dziennik budowy organów 16 maja 2018 AD

Obraz
KONTUAR Montaż i efekt końcowyZesłanie Ducha Świętego (Msza ranna, Wigilia, Msza w dzień)

Obraz
Zesłanie Ducha Świętego (Msza ranna, Wigilia, Msza w dzień)SOBOTA
Msza ranna (wszystkie pieśni w nawiązaniu do Liturgii słowa i antyfon)
R: Chrystus Pan w niebo wstępuje (6-8, 13) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: O tajemniczy Płomieniu (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
K: Bóg stał się kiedyś jednym z nas (1-5) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
U: Boże, zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimy (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
Wigilia (wszystkie pieśni w nawiązaniu do Liturgii słowa i antyfon)

R: Ojcze, Stwórco wszechświata (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Duch Pański napełnił okrąg (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Przybądź, Duchu Święty (1-2) (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)  
Przybądź Stwórco, Duchu Boży (w nawiązaniu do modlitw mszalnych)
K: Z Twojego boku, Chryste (1-5) (w nawiązaniu d…

św. Andrzeja Boboli, Prezbitera i męczennika

Obraz

Świętego Macieja (14 maja)

Obraz
R: Boże, który mieszkasz w niebie
Idźcie na cały świat (zw. 2-3)
Głoś imię Pana
W majestacie na niebieskim tronie (zw. 2)
Pd: Gdzie miłość wzajemna
Przykazanie nowe
Bóg jest miłością
K: Pan siebie jako pokarm życia
Zróbcie Mu miejsce
To Ty, o Panie, chlebie nasz
Jeden chleb
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Z: Złącz Panie miłujących Cię
Miłujcie się wzajemnie

VII Niedziela Wielkanocna, B, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Obraz
R: Chrystus Pan w niebo wstępuje (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Otoczon gronem świętych (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przez twoje święte Wniebowstąpienie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Idźcie na cały świat (zw. 1-4) (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: Jam jest Chleb Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jezu drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jezusa ukrytego (zw. 1, 3) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
O mój Jezu w Hostii skryty (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
O Święta Uczto (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Zróbcie Mu miejsce (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
U: Nieście chwałę Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zw. 1, 2, 9, 10) (w nawiązaniu do Liturgii Słowa)
Chwalcie Pana wszyscy (zw. 1, 2) (w nawiązaniu do Liturgii Słowa)
O Boże, dzięki Ci składamy
Cały świat nie…