Posty

XXI Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Ty, wszechmocny, Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii)
Boże, obdarz Kościół swój (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii; Modlitwy nad darami) [lub]
Inclina, Domine, aurem tuam
Pd: Boże, obdarz Kościół swój (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii; Modlitwy nad darami) [lub]
Exspectans exspectavi [z upragnieniem wyglądałem] (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Panie, pragnienia ludzkich serc (1-3) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Chrystus Pan, karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Panie, dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Tyś w wieczerniku (1-2) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 145 (144), 15)
Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
Pieśni eucharystyczne (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 54)
De fructu operum tuorum + Ps 103, 1. 23-4. 30-31. 33-34 (w nawiązaniu d…

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Obraz
R: Bogurodzica
Ze wzgórz Częstochowy
Jasnogórska można Pani  
Jasnogórska Pani 
Gwiazdo śliczna wspaniała
Ze wzgórz Częstochowy
Matko Królowo
Jak szczęśliwa Polska cała
Święta Dziewico, Jasnej Góry Pani (LG)
Twój dom, Maryjo, na górze się wznosi (LG)
Cześć Maryi
Pd: Mesjasz przyszedł na świat (w nawiązaniu do Ewangelii)
Gwiazdo, śliczna, wspaniała (1, 7-8) 
Zdrowaś Maryja Bogarodzico
Jedyna i władna
Królowo ziem polskich
Polski Królowo, Jasnogórska Pani (5)
Z dawna Polski Tyś Królową
Jak szczęśliwa Polska cała
Matko potężna
Gwiazdo śliczna wspaniała
K: O miasto święte, Jeruzalem (z: Oto Pan Bóg przyjdzie - DN 357) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jerozolimo, chwal Pana (1-4, 11-12) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Ucieszyła mnie wieść pożądana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Skosztujcie i zobaczcie
Daj mi Jezusa
Chrystus Pan karmi nas 
Bądźże pozdrowiona
U: Te Deum laudeamus
Boga naszego chwalcie
Dzięki, o B

Przygotowanie propozycji pieśni

Obraz
Przygotowanie odpowiednich śpiewów na Mszę Świętą nie zawsze jest rzeczą łatwą. Znalezienie pieśni, które korespondują z czytaniami mszalnymi, antyfonami, czy tajemnicą dnia, uwzględniając znajomość repertuaru przez wiernych może przysporzyć wielu trudności.Szukamy komentarzy, pomocy i materiałów, które pomogą w doborze odpowiedniego śpiewu.
Już od roku korzystam ze strony http://www.orygenes.pl/ , którą gorąco polecam. Przygotowanie pieśni na Mszę Świętą może być swoistą modlitwą organisty, a wczytanie się i przemedytowanie treści Liturgii słowa pomoże nam w dobrym przeżyciu Eucharystii.

XX Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Spojrzyj z nieba wysokiego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Protector noster aspice, Deus + Ps 83, 2. 3 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Ewangelii)
Wierzymy w Ciebie, Chryste (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niech błogosławiony będzie Bóg (3,4) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Immittet angelus Domini + Ps 33, 2-4
K: Pokładam w Panu ufność mą (1-4) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię  Ps 130 (129), 7)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Chleb niebiański (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51) 
Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Ewangelii)
To Ty, o Panie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
O, Hostio święta /dodatek nutowy w: Propozycje pieśni... M. Szymanowicz/ (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Pieśni e…

Wniebowzięcie NMP (Matki Bożej Zielnej)

Obraz
WIGILIA
R: Ciebie na wieki (1, 4)
Gwiazdo zaranna
O Maryjo, w niebo uniesiona
Królowej Anielskiej
Vultum tuum deprecabuntur + Ps 44, 15. 16. 2
Pd: Błogosławiona jesteś, Maryjo (1-2)
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
Panie, w ofierze
O Maryjo, przyjm w ofierze
Matko Niebieskiego Pana
Beata es, Virgo Maria
K: Zawitaj Ciało z Maryi zrodzone
Chrystus pan karmi nas (jeśli na uwielbienie na ma Magnificat)
Bądźże pozdrowiona
Beata viscera Mariae Virginis
U: O Boże, dzięki Ci składamy (1-2)
Magnificat (jeśli na komunię nie było parafrazy Pieśni Maryi)
Pan uczynił wielkie rzeczy w sercach dzieci swych
Z: Bogarodzico, Wniebowzięta Pani
Boże, coś Polskę
Nie rzucim, Chryste
Królowej Anielskiej
Cześć Maryi
My chcemy Boga
Z dawna Polski Tyś Królową


MSZA W DZIEŃ
R: Dziś zabłysnął wielki znak na niebie (Hymn brewiarzowy)
Ku szczytom nieba podąża (Hymn brewiarzowy)
Wesele świata (Hymn brewiarzowy)
Słońca promienie, jak szatą Cię stroją (Hymn brewiarzowy)
Gwiazdo zaranna (wersja ze zwrotką: (...)Wspomóż nas biednych, o Wnie…

XIX Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Przystąpię do ołtarza Bożego (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę odda Panu (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii; Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Respice, Domine, in testamentum tuum + Ps 73, 22. 23. 1 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Kto się w opiekę odda Panu (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii)
Ty, Któryś słowem (w nawiązaniu do Kolekty)
In te speravi, Domine + Ps 30, 20 (w nawiązaniu do Liturgii słowa, szczególnie Ewangelii)
K: Jerozolimo, chwal Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 147 B, 1. 3 (147, 12. 14))
Jam jest chleb życia (1-2) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Jam jest chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Pan siebie, jako Pokarm Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Chwal Syjonie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51)
Pieśni eucha…

Przemienienie Pańskie (w 2017 r. przypada w XVIIII Niedzielę zwykłą, A)

Obraz
R: Światło ze światła zrodzone (Hymn brewiarzowy)
Słodkie wspomnienie Jezusa (Hymn brewiarzowy)    
Ty, któryś Synem jest Boga (Hymn brewiarzowy)  
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie
Ludu kapłański, ludu królewski (1) lub
Najsłodszy Jezu, Chryste
O Przenajświętsza Perło (1-3)    
Najsłodszy Jezu mój  
Niech się radują niebiosa i ziemia
Chrystus wodzem + Ps 117 (116)
Christus vincit + Ps 117 (116)
Tibi dixit cor meum + Ps 26, 1
Pd: Ludu kapłański (1) lub  
Chrystus Wodzem
Króluj nam, Chryste
W majestacie, na niebieskim tronie    
Boże zmiłuj się nad nami
Panie, umocnij wiarę nasza
Bóg, kiedyś stał się jednym z nas
Gloria et honore coronasti eum + Ps 8, 2
K: Ciebie całą duszą pragnę (1-3)
Kłaniam się Tobie
Jezu drogi, Tyś miłością
Witam Cię, witam (1-4)
Zbliżam się w pokorze (1-7)    
Ja wiem, w Kogo ja wierzę    
Jezusowi cześć i chwała
O święta Uczto, Uczto wspólnoty (1-3)
Visionem quam vidistis + Ps 44, 2ab-8. 18ab
U: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc
Błogosławiony i jedyny Władco
Błogosławcie Pana, wywyższa…