Posty

IV Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże obdarz Kościół Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże zmiłuj się nad nami (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście
Witam Cię, witam (1,4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Pd: Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Ewangelii) lub
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: To Ty, o Panie
Pieśni o Ośmiu błogosławieństwach, nawiązujące w swej tematyce do Ośmiu błogosławieństw (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5)
Błogosławieni ubodzy i cisi (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5)
Błogosławieni (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 5, 3. 5)
Pieśni mówiące o Bożym miłosierdziu (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 31(30), 17-18)
Bądź uwielbiony Miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 31(30), 17-18)
U: Ca…

Nawrócenie Świętego Pawła

Obraz
R: Boże zmiłuj się nad nami
Przed Tobą, Pawle stajemy,
Święty Pawle Apostole
Niezbadany ślad Twych dróg
Wśród trosk i nieszczęść kolei
Przykazanie nowe
Niezbadany ślad Twych dróg NUTY
Boże mocny, Boże cudów
Com przyrzekł Bogu
Kto się w opiekę
Pd: Idźcie na cały świat
Panie, umocnij wiarę
Głoś imię Pana
K: Zbliżam się w pokorze
Jam jest Chleb życia
Panie i Boże, grzeszników chroń
Panie, dobry jak chleb
Jezu drogi, Tyś miłością
Jezu miłości Twej
U: Chwalcie Pana wszyscy
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Cały świat
Z: Głoś imię Pana
W Ciebie wierzę
Bóg jest miłością
Wierzę w Ciebie Panie, coś mnie obmył z win
Pieśń ku czci NMP

Dziennik budowy organów 17-18 stycznia 2018 AD

Obraz
Plac budowy już coraz bardziej przypomina organy :)III Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cała ziemio wołaj (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chwalcie Pan wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
W majestacie, na niebieskim tronie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Złącz Panie miłujących Cię (1,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) lub
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego) lub
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pd: Złącz Panie miłujących Cię (1,3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) lub
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego) lub
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do I czyt…

Dziennik budowy organów 11.01.2018 AD

Obraz
Krótka fotorelacja z dzisiejszego dnia prac przy naszych organach - bardziej efekty tychże prac ☺II Niedziela Zwykła, B,

Obraz
R: Niechaj Cię wielbią, Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Pd: Być bliżej Ciebie chcę
K: O Panie Tyś moim Pasterzem (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Pan wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Pieśni eucharystyczne (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Pieśni mówiące o miłości Boga do nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
Oto jest Baranek Boży (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
U: Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Ubi caritas
Z: Pod Twą obronę
Dowolna pieśń do Matki Bożej