Posty

DYSPOZYCJA Dziennik budowy organów (24 lipca 2017)

Obraz
W dzienniku, od pewnego czasu, wpisów jest dość mało. Nie oznaczy to, że budowa instrumentu stanęła w miejscu. Najbardziej widoczna część - szafa organowa i części przyszłego prospektu organowego - stoi już na chórze. Dalsze prace trwają w pracowni organmistrza.
Dziś chciałbym przedstawić Państwu przepracowaną i ostatecznie zaakceptowaną (przez ks. prof. Mariusza Białkowskiego i p. prof. Sławomira Kamińskiego) dyspozycję instrumentu. Ilość głosów, a także wstępna dyspozycja naszego instrumentu uległy zasadniczym zmianom:
Liczba głosów: 39
Liczba klawiatur: 3 + Ped.
Traktura gry: mechaniczna
Traktura rejestrów: elektryczna  


XVII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Jak miłe przybytki nam dał (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kościół, to nie tylko dom (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ojcze z niebios (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
O Ty Przedwieczny (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ty Wszechmocny Panie (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do II czytania)
Pd: Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
K: Chrystus Pan karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2)
Chwalcie o dziatki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2)
Pozdrawiamy Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2)
Kłaniam się Tobie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2)
Osiem błogosławieństw (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 7-8) - wszystkie warianty tej pieśni.
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Czego chcesz od nas Panie
Dziękczynne pieśni
Dzięki, o Boże Ojcze
Z: Błogosław Panie nas
Dowolna pieśń do Matki Bożej
np. Maryjo, ja Twe dziecię
Pełna świętości
Dzisiaj po…

Świętego Jakuba Większego Apostoła

Obraz
R: Ciebie Jakubie sławimy (Hymn brewiarzowy)
Prowadziłeś życie proste tak zwyczajne <NUTY>
Pochwalmy Boga naszego
Boże, obdarz Kościół swój
Panie, umocnij wiarę naszą (zw. 1-3)
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
Boże zmiłuj się nad nami
W majestacie na niebieskim tronie
Pd: Błogosław, Panie, nas (zw. 1)
Idźcie na cały świat
K: Jezu w Hostii utajony
Jezusowi cześć i chwała
Pan wieczernik przygotował
Pij twój kielich z Bożej woli (wg DN)
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
O Święta UcztoO Krwi Najdroższa
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Dzięki, o Boże Ojcze
Pan uczynił wielkie rzeczy
Głoś Imię Pana
Z: Być bliżej Ciebie chcę
Chwała wam, Apostołowie (Hymn brewiarzowy)
Niech śpiewa niebo z radością (Hymn brewiarzowy)
O Panie poślij mnie

XVI Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pod Twą obronę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Tylko Bóg mi dopomoże - propozycja dla scholi (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Boże w dobroci (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (w nawiązaniu do II czytania)
K: Bądź pochwalon na wieki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 111 (110), 4-5) 
Jezu Drogi, Tyś miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 111 (110), 4-5)
Pan Jezus już się zbliża (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ap 3, 20) 
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Ewangelii)
Oto stoję u drzwi - propozycja dla scholi  (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ap 3, 20)
U: Alleluja, Zbawienie, chwała i moc (w nawiązaniu do Ewangelii)
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych (w nawiązaniu do Ewangelii)
Dzięki o PanieChwała, moc i dziękczynienie
Z: Dowolna pieśń do Matki Bożej
Ciebie na wieki
G…

XV Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Boże mój, spragniony jestem Ciebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Na Twe słowo się zbliżamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście i Liturgii słowa)
Pd: Niechaj z nami będzie Pan (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Kolekty)
K: Jam jest Chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Chwalmy niewysłowiony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Pomiędzy lud swój idzie sam (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5)U: Upadnij na kolana
Z: Dowolna pieśń do Matki Bożej
Błogosławiona jesteś Maryjo (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Brzmi cichej godziny
Od Jutrzenki, Ty …

XIV Niedziela Zwykła, A,

Obraz
XIV Niedziela Zwykła, A,
R: Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, dlatego dałeś nam życie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Głoś Imię Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Kochajmy Pana (w nawiązaniu do Ewangelii)
Będę Cię wielbił (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
Każda żyjąca dusza (w nawiązaniu do Ewangelii)
K: Przyjdźcie do mnie wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Mt 11, 28, oraz do Ewangelii)
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię  Ps 34 (33), 9) (lub)
Pan Wieczernik przygotował [szczególnie 4 zwrotka] (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię Ps 34 (33), 9)
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Skosztujcie i zobaczcie (w nawiązaniu do Antyfony na Komunię  Ps 34 (33), 9) (lub)
Z: Dowolna pieśń ku czci Matki Bożej (wakacje, to szczególny czas pielgrzymowania do Matki Bożej - warto, by akcent Maryjny pojawiał się także na co dzień)

XIII Niedziela Zwykła, A,

Obraz
R: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Cała ziemio wołaj (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kleszczmy rękoma (propozycja dla scholi/chóru) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wszystko, co żyje niech śpiewa z radością (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boga i Króla stworzeń chór (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przez chrztu świętego wielki dar (w nawiązaniu do II czytania)
Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do II czytania)
Pd: Ludu kapłański (w nawiązaniu do Wersetu przed Ewangelią i Ewangelii)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Ubi caritas (LU) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Ewangelii)
K:Chrystus Pan karmi nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 1)
Złącz Panie miłujących Cię (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 17, 20-21)
U: O Boże dzięki Ci składamy
Laudate omnes gent…